>>

 

'DE PUBLIEKE ZAAK VAN DE GRAFISCH ONTWERPER'

Hebben ontwerpers een rol bij het ontstaan van symbolen voor een land, een cultuur, een ideologie, een mentaliteit? Zijn ze, kortom, mede auteurs van de 'visuele tekst' waarin een land of cultuur zich uitdrukt? En zo ja, zijn ontwerpers dan medeverantwoordelijk voor wat er in die 'tekst' wordt verteld?

Met het project "Nieuwe beelden voor Nederland" zochten studenten van de Design Academy naar beelden die uitdrukken waar Nederland, of meer nog de Nederlandse samenleving, op dit moment voor staat. Het project geeft, d.m.v. grafisch ontwerpen, cultureel commentaar.